Artus Court


View Larger Map

torun_flisak_dwor_kos

History bits

Around the year 1385, in the same place as nowadays stood on the Old Town Square Gothic building – Artus Court. Slim silhouette represented its beauty. Next to the town hall the Artus Court was without a doubt the most impressive secular building.
In February of 1889 they began to pull down the theater and the adjacent building from the west side, to build a new, second Arthur’s Court. In July 21 of 1888 city councilor Rudolf Schmidt presented the sketches and preliminary cost estimate of the new Artus Court, which was put into use in 12th December 1891. Since its opening it served cultural, social, and catering services. On the ground floor there used to be a restaurant and shops, on the first floor were the rooms The Great Room, White Room, Small Room and Red Room, and at the attic there were rooms for rent. 

Modern history

One hundred years after building second Artus Court, the Torun City Council adopted a resolution of renovation facility acquired from the university. On 23 February 1995, the Torun Council of City and Culture found Arthur’s Court Culture Centre. It aims to serve the whole community of urban culture and social events, political and social events.

The Artus Court is established as Toruń Symphony Orchestra.

We invite you to the Artus Court Cultural Centre for events in the following series:

- International Violin Competition
- International Festival FORTE piano
- Artus Jazz Festival
- Masters of Concert Stages
- Toruń’s Culture Academy
- Toruń My Town
- Young Musicians’ Stage
- The World and its Neighborhood
- A literary competition – For a Leaf of the Lily of the Valley
- Meetings with authors – literary evenings
- Concerts
- Performances
- Exhibitions

Also in the The Artus Court’ Cultural Centre you can find a lovely café!

Ciekawostki historyczne

Około roku 1385, w tym samym co dziś miejscu, wznosił się na Rynku Staromiejskim gotycki budynek Dworu Artusa. Smukłość sylwetki stanowiła o jego pięknie. Obok ratusza był bez wątpienia najokazalszą budowlą świecką.
W lutym 1889 roku przystąpiono do rozbiórki teatru oraz budynku sąsiadującego od zachodu, by wznieść nowy, drugi Dwór Artusa. 21 lipca 1888 roku miejski radca Rudolf Schmidt przedstawił szkice i wstępny kosztorys nowego Dworu Artusa, który już 12 grudnia 1891 roku został oddany do użytku. Od chwili otwarcia pełnił on funkcje kulturalne, społeczne i usługowo-gastronomiczne. Na parterze zlokalizowano restaurację i sklepy, na piętrze natomiast znajdowały się sale Wielka, Biała, Mała i Czerwona, a na poddaszu pokoje gościnne.

Torun_Dwor_Artusa_02

 

Historia najnowsza

Sto lat po wybudowaniu drugiego Dworu Artusa Rada Miejska Torunia podjęła uchwałę o kapitalnym remoncie obiektu przejętego od uniwersytetu. 23 lutego 1995 roku Rada Miejska Torunia powołała Centrum Kultury Dwór Artusa. Ma ono służyć całej społeczności miejskiej w

zakresie kultury, a także ważnych wydarzeń społecznych, politycznych i towarzyskich.

W Dworze Artusa ma swoją siedzibę także Toruńska Orkiestra Symfoniczna.