Botanical Garden & Zoo


View Larger Map
h6The oldest, founded in 1797 garden in Poland.

The garden is gradually expanded, has a very rich collection of plants, domestic and foreign animals, herpetarium and aviary. Its area covers almost 4 hectares, were you can find  55 species of trees, 24 species of shrubs and about 50 species of animals. The garden runs the Centre for Natural Sciences and Environmental Education. Also garden hosts a number of events for children and young people including festivities organised for example for Child’s Day and the exhibition including Nature Photography Exhibition “Torun in lens”.

 

As the part of Bydgoskie Suburb you can find here historic accents:

Find out!

- A historic mansion of the eighteenth century, built on medieval foundations (probably Teutonic observation tower). According to one legend at the mansion was to be used to be the temple of Venus, erected by the Roman legionnaire Thorundusa – the legendary founder of Torun

- Antique wooden villa Laegnera with unique polychrome wood paneling from 1900, moved in 2002 from wet area of the street. Kosciuszko 73 and restored.

- Obelisk, a monument in honor of the creator of the garden J. Schultz in 1797, with the characteristic figure of a bird

- The tomb of the founder of the Garden of Johann Gottlieb Schultz

wybieg_rysia_d2Ogród Zoobotaniczny, najstarszy, założony w 1797 ogród w Polsce. Ogród jest sukcesywnie rozbudowywany, posiada bardzo bogaty zbiór roślin, zwierzynę krajową i zagraniczną, herpetarium i ptaszarnię. Jego powierzchnia wynosi prawie 4 ha, zgromadzono na niej 55 gatunków drzew, 24 gatunki krzewów i około 50 gatunków zwierząt. W ogrodzie aktywnie działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. Organizowanych jest wiele imprez dla dzieci i młodzieży m.in. festyny z okazji Dnia Dziecka oraz wystawy, w tym Wystawa Fotografii Przyrodniczej “Toruń w obiektywie”.

Młodzi (i nie tylko) miłośnicy historii na pewno znajdą tu coś dla siebie. Rozwiń by dowiedzieć się, co kryje ogród:)

Rozwiń by dowiedzieć się, co kryje ogród

- zabytkowy dworek z XVIII wieku, zbudowany na średniowiecznych fundamentach (prawdopodobnie krzyżackiej wieży obserwacyjnej). Według jednej z legend w miejscu dworku miała się niegdyś znajdować świątynia Wenery, postawiona przez rzymskiego legionistę Thorundusa – legendarnego założyciela Torunia

- zabytkowa drewniana willa Laegnera z unikalną polichromowaną boazerią z 1900, przeniesiona w 2002 z dzielnicy Mokre z ul. Kościuszki 73 i odrestaurowana.

- obelisk-pomnik ku czci twórcy ogrodu J. Schultza w 1797 roku, z charakterystyczną figurką ptaka

- grobowiec założyciela Ogrodu Johanna Gottlieba Schultza

DSCF8987 ogrod_zoobotaniczny_torun_621x0_rozmiar-niestandardowy